Folga – Centum Floatingu w Warszawie

Folga to ośrodek powstały z początkiem 2019 roku. Znajduje się w Warszawie przy ul. Przanowskiego 83, vis a vs Wola Park. Na wyposażeniu ośrodka znajdują się 2 kabiny Float system oraz sauna skalna.  Wykończenie i przygotowanie pomieszczeń zgodnie ze standardami i wymogami trwało przez 6 miesięcy. Montaż kabin rozplanowany został 3-tapowo. Na początku przygotowany został projekt ośrodka z uwzględnieniem optymalnych float roomów, zapleczy, pokoju przeznaczonego na saunę skalną, toalety, poczekalnię i pomieszczenia gospodarcze. W okolicy 3 miesiąca, przez pozostawione otwory montażowe w ścianach, zainstalowane zostały główne skorupy kabiny. Następnie ściany float roomów zostały zamknięte i trwały dalsze prace wykończeniowe. Po 6 miesiącach dostaliśmy wyczekiwaną informację że możemy dokończyć montaż kabin i dokonać uruchomienia.